samedi 12 mars 2011

Passatemps!!!

1.       Sistema expansionista en la qual les grans potències industrualitzades decideixen ocupar i dominar països d’Àsia i Àfrica. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.       Ciutat a partir de  la qual es controlen les colònies d’un país._ _ _ _ _ _ _ _ _

3.       Enfrontaments entre Regne Unit  i els holandesos. _ _ _ _ _ _    _ _ _ _     _ _ _ _ _

4.       Un dels vells imperis absolutistes, que es trobaven, en una situación precària. _ _ _ _ _

5.       País que al principi de la guerra era aliada dels imperis centrals i es canvia de bàndol a la triple entesa. _ _ _ _ _ _

6.       Alemanya demana una expansió territorial per donar al poble alemany l'espai que necessitava.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
7. Excusa que utiliza EUA per entrar a la guerra(l'enfrontament de...) _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _
8.País que per les condicions del seu país, no pot continuar en la guerra, i per això abandona i signe un document, quin document és? _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _
9. El 25 d'octubre del 1917 els bolxevics l'assalten. _ _ _ _ _      _ ' _ _ _  _ _
10. Príncep que governà el govern provisional.  _ _ _ _ _

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire